Hvem jobber hos SnakkOmPsyken.no?

På SnakkOmPsyken.no er det kun ansatte fagfolk som chatter. Det er veldig viktig for oss at det skal være god kvalitet i samtalene, og at de ansatte skal ha mye kunnskap om ungdom og hvordan vi best kan snakke med dere. Derfor må alle de ansatte ha universitets- eller høyskoleutdanning som gjør at de har god kompetanse på å hjelpe ungdom. De som jobber her har blant annet sosionom, sykepleier, helsesykepleier, barneverns-, familieterapi og lærerutdanning. Alle har erfaring med å snakke med ungdom, i tillegg til at alle får god opplæring på chat-senteret.