Spørsmål og svar

Når vi chatter med tusenvis av ungdom hvert år er vi opptatt av å la deres stemme bli hørt. Selv om alle våre chat-samtaler er anonyme, driver vi både forskning og fagutvikling på temaene som dukker opp.

Hva er 100% anonym?

Du er helt anonym når du bruker vår chat-tjeneste, hvis du ikke selv forteller hvem du er.

Det betyr at fagpersonene i SnakkOmPsyken.no ikke vet mer om deg enn det du velger å fortelle. Når du for eksempel sier hvor gammel du er, kjønn eller fylke du bor i er du likevel anonym. Det er fordi det er så mange som er på samme alder med samme kjønn. Meldinger mellom deg og fagpersonen fra SnakkOmPsyken.no sendes kryptert. Dette gjør at det er umulig for andre å overvåke det du skriver.

SnakkOmPsyken.no lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Hva kan man snakke om?

På SnakkOmPsyken.no kan du chatte med en voksen om dine tanker og følelser eller en vanskelig situasjon, helt anonymt. 

Noen spør oss om hva psyken er. Psyken er tanker og følelser vi har, som også kan påvirke kroppen vår. For eksempel kan du få vondt i magen om du gruer deg til noe. Eller hjertebank når du er forelsket. Psyken er den delen av din person som man ikke kan se, men som påvirker hvordan du har det.

Vi tror det å snakke med noen om hvordan du har det, er viktig for å ha en god psykisk helse, og at kan være til hjelp for deg. Vi som jobber her har god kunnskap om hva ungdom er opptatt av og tenker på.

Tema som går igjen er:

 • ensomhet,
 • selvfølelse,
 • selvbilde,
 • bekymring,
 • søvn,
 • tristhet ,
 • vanskelig på skolen, på fritiden eller på skolen,
 • familierelasjoner,
 • og både alvorlige og mindre alvorlige psykiske helseplager.

Vi møter deg med et åpent sinn, du skal føle deg godtatt og lyttet til på en best mulig måte. Mange tenker mye på noe det er vanskelig å snakke om. Det krever mot å ta kontakt, men det er utrolig viktig at du ikke bærer på vonde ting helt alene. Alle har behov for å bli hørt og trodd. Hos SnakkOmPsyken.no er du trygg og helt anonym.  

Hvem bruker chat-tjenesten?

Chatten er for alle unge som trenger en trygg voksen å snakke med.  

Hovedmålgruppen for SnakkOmPsyken.no er barn og ungdom mellom 13-24 år, men om du er litt eldre eller litt yngre, blir du ikke avvist om du har behov for en prat. 

Det er både gutter og jenter som tar kontakt, og de kommer fra mange forskjellige steder i Norge. Temaene vi får handler om veldig mye forskjellig. Det kan være om vanskelige tanker og følelser hos seg selv, eller vanskelige forhold med venner eller familie. Noen ønsker å snakke om utfordringer med skole, jobb eller annet. Eller det kan handle om at noen en kjenner har det vanskelig. 

Mine personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut hvem du er, for eksempel ditt:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Bilde

Hvis du gir oss personopplysninger har vi som helsepersonell plikter ved alvorlig bekymring. Det betyr at vi har en plikt til å forsøke å hindre at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom vi tror et barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt i sånne tilfeller, men bare når vi vet hvem vi snakker med (se personopplysninger).

Normalt sletter vi samtaler med slike opplysninger innen en 72 timer. Men i noen spesielle tilfeller lagres samtalene lenger. Det er fordi vi kan bli bedt om å utlevere samtalen i forbindelse med etterforskning. I disse tilfellene slettes samtalen så snart den utlevert.

Les mer om personopplysninger og personvern på datatilsynet.no og dubestemmer.no.

Lagring av chat-samtaler

Vår mål er at alle som tar kontakt får god hjelp av oss. Vi lagrer samtaler for å lære av dem, og bli stadig bedre til å hjelpe. Vi lagrer bare samtaler som ikke spores tilbake til noen.

Vi vet at anonymitet er kjempeviktig for de som tar kontakt med oss. Derfor har vi gjort det helt umulig å finne ut hvem vi chatter med. Vi får eksempelvis ikke tilgang til IP-adresse, og vet heller ikke noe annet om de som har tatt kontakt. Men noen velger selv å skrive navn, adresse, eller andre personopplysninger i samtalene, slik at de ikke lenger er anonyme. Da sletter vi samtalen så fort som mulig, og har egne rutiner for dette.

Chat-samtalene lagres trygt hos leverandøren av chat-programmet. Vi følger opp leverandøren jevnlig, for å være sikker på at de er nøye på sikkerheten.

Noen samtaler brukes til forskning, men bare hvis det er umulig å vite hvem vi chattet med. Les mer i feltet «Forskning på SnakkOmPsyken.no».

Forskning på SnakkOmPsyken.no

Vi vil at flere skal forstå hvordan ungdom har det, og hva ungdom er opptatt av.  

Tusenvis av barn og unge chatter på SnakkOmPsyken.no hvert år. Til sammen forteller de om mange ting, som politikere og andre som bestemmer i Norge burde få vite. Vi vil at de skal vite enda mer, for eksempel på hvilken måte mange ungdom sliter med vonde følelser, og om det er vanskelig å få hjelp, og om det kan skape problemer i hverdagen. Og når man ser på mange tusen samtaler samlet, får man mange gode svar som kan hjelpe andre som kan være i lignende situasjon.  

Derfor har vi spurt om noen forskere kan hjelpe oss med å fortelle både politikere og andre som bestemmer, om det som mange barn og unge er opptatt av.  

Helt trygt å chatte  
Vi vet at trygghet er viktig for de som chatter! Det er veldig strenge regler for forskning og for at samtalene skal kunne brukes til forskning må det være helt umulig å finne ut hvem som har tatt chat-samtalen. Så hvis du for eksempel har sagt hva du heter eller hvor du bor, blir samtalen ikke tatt med i forskningsprosjektet. Dersom du har oppgitt slike personopplysninger vil samtalen uansett slettes så fort som mulig.  

Hva er «forskning»?

Helt enkelt forklart er forskning en veldig grundig undersøkelse, for eksempel av et tema som psykisk helse. En person som driver med forskning kalles for en forsker.

Helt trygt å chatte

Vi vet at trygghet er viktig for de som chatter! Det er veldig strenge regler for forskning og for at samtalene skal kunne brukes til forskning må det være helt umulig å finne ut hvem som har tatt chat-samtalen. Så hvis du for eksempel har sagt hva du heter eller hvor du bor, blir samtalen ikke tatt med i forskningsprosjektet. Dersom du har oppgitt slike personopplysninger vil samtalen uansett slettes så fort som mulig.

Har du spørsmål om forskning eller noe annet? Send oss en e-post.

Hvem jobber hos SnakkOmPsyken.no?

På SnakkOmPsyken.no er det kun ansatte fagfolk som chatter.

Det er veldig viktig for oss at det skal være god kvalitet i samtalene, og at de ansatte skal ha mye kunnskap om ungdom og hvordan vi best kan snakke med dere. Derfor må alle de ansatte ha universitets- eller høyskoleutdanning som gjør at de har god kompetanse på å hjelpe ungdom. Vi som jobber her forskjellige utdannelser og bakgrunner, f.eks. sosionom, sykepleier, helsesykepleier, jobbet i barnevernet, familieterapi eller lærerutdanning.

Vi har alle erfaring med å snakke med ungdom, i tillegg til at alle får god opplæring på chat-senteret.