Blå Kors Chat-senter inngår samarbeid med Alarmtelefonen

Blå Kors Chat-senter inngår samarbeid med Alarmtelefonen

Alarmtelefonens chat-tjeneste ble etablert i april i år og har som mål at barn som lever under vanskelige forhold lettere skal ta kontakt enn via telefon. Per 30. oktober har de mottatt rundt 7.000 chat-samtaler. Deres erfaringer så langt er at flere som ikke er i...