Årsrapport SnakkOmPsyken.no 2022

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. Vi ser en økt pågang fra de eldre ungdommene, i alderen 19-23 år.

Samtaler som handler om selvmordstanker er blitt hyppigere de siste årene, og vi blir ekstra bekymret når samtaler som handler om konkrete selvmordsplaner også har økt betraktelig i våre chat-tjenester.

I årsrapporten presenterer vi blant annet statistikk over henvendelser til SnakkOmPsyken.no, antall henvendelser, om en har du fortalt om det tidligere, geografisk oversikt, alder og kjønn, konsekvenser mm.

«Jeg kjenner en lettelse, og jeg tror det vil bli lettere for meg å snakke med noen andre etter jeg har pratet med deg. Takk!»

Les hele årsrapporten 2022 for Blå Kors SnakkOmPsyken.no