«Please mind the gap»

Mind the gap

På Blå Kors SnakkOmPsyken.no møter vi barn og ungdom som står i vanskelige livssituasjoner. De ser ikke meningen med noe og ingen vei ut av det mørke. De har selv en opplevelse av at de stadig ber om hjelp gjennom oppførsel, stemmeleie og ord. Men hjelpen kommer ikke, eller treffer ikke behovet de har. Det … Les mer

Årsrapport SnakkOmPsyken.no 2022

Chat-vert på SnakkOmPsyken.no

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. Vi ser en økt pågang fra de eldre ungdommene, i alderen 19-23 år. Samtaler som handler om selvmordstanker er blitt hyppigere de siste årene, og vi blir ekstra bekymret når samtaler som handler om konkrete … Les mer