Årsrapport SnakkOmPsyken.no 2022

Chat-vert på SnakkOmPsyken.no

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. Vi ser en økt pågang fra de eldre ungdommene, i alderen 19-23 år. Samtaler som handler om selvmordstanker er blitt hyppigere de siste årene, og vi blir ekstra bekymret når samtaler som handler om konkrete … Les mer