Sladrespeilet 2 

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #Løftblikket I 2020 var jeg opptatt av sladrespeilets funksjon. Tema for verdensdagen var da «Spør mer» og jeg undret meg over hvilken informasjon vi tok inn ved å se i sladrespeilet – uten så mange spørsmål i forkant. Det er noe med den kartleggingen og informasjonen som vi får utenfor … Les mer

Økning i antall alvorlige samtaler

Samtaler som omhandler psykisk helse, selvmordstanker og spiseforstyrrelser har en markant økning og kan ses i sammenheng med pandemien. Se hva virksomhetsleder Anette Gausdal skriver om det her:  Flere alvorlige samtaler i 2021  Noe av det mest fremtredende i 2021 er at samtaler om psykisk helse har økt til 54%, fra 38% i 2020. Vi … Les mer

Her kommer sommeren …

Sommerferien kan være tøff!

Siste skole dag er kommet – skoleferien er her. Vi skal ut av en vinter og vår med mye tid hjemme og på rommet – kanskje aller helst i sengen med gardinet trukket for hele dagen for mange unge. Regjeringen har en plan om gjenåpning i tre deler. Noe gjelder nasjonalt, noe regionalt. Men hva er din «gjenåpningsplan»? Hva skjer? Hvem er du? Hvor skal du? Tekst av Benedicte F. Jonassen, fagansvarlig Blå Kors Chat-senter … Les mer

Trygve Skaug dedikerer sang til SnakkOmPsyken.no

Trygve Skaug dedikerer låt til Blå Kors og SnakkOmPsyken.no

– Det handler om å prate med noen når du trenger det, sier Trygve Skaug. Den populære og kjære artisten har skrevet låten «Ankeret» og dedikert låten til SnakkOmMobbing.no. – Fordi det er så viktig, sier Skaug, som også er med på denne sesongens «Hver gang vi møtes» og hvor første program blir vist nå … Les mer

Sladrespeilet

Sladrespeil - Betraktninger til Verdensdagen for Psykisk Helse

Når jeg ser ut av vinduet fra kontorplassen min på jobb ser jeg det flotteste treet jeg vet om. Stort, solid og det eldes virkelig med stil. Bak treet flyter vannet i elven med ro ut i det store havet. Inne sitter jeg og blir opptatt av «sladrespeilet» midt i siktet. Et sladrespeil kan beskrives som et «konvekst speil som er anbrakt på et uoversiktlig sted» (jmf. NAOB, Det norske akademis ordbok). Hensikten med sladrespeilet er å skape oversikt. I trafikken handler det om å gjøre veien trygg for de som ferdes der. For vi tenker ofte slik, at har vi oversikten – så har vi kontrollen og det skaper trygghet. Og jeg er ikke uenig.

Les mer

Blå Kors Chat-senter inngår samarbeid med Alarmtelefonen

Samarbeid mellom Blå Kors Chat-senter og Alarmtelefonen

Alarmtelefonens chat-tjeneste ble etablert i april i år og har som mål at barn som lever under vanskelige forhold lettere skal ta kontakt enn via telefon. Per 30. oktober har de mottatt rundt 7.000 chat-samtaler. Deres erfaringer så langt er at flere som ikke er i situasjoner som handler om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, også tar kontakt. I slike tilfeller går samarbeidet ut på å videreføre disse samtalene til SnakkOmPsyken.no, som driftes av Blå Kors Chat-senter. I motsatte tilfeller vil dem som kontakter SnakkOmPsyken.no angående overgrep eller omsorgssvikt, oppfordres til å kontakte Alarmtelefonen.

Les mer