Sladrespeilet 2 

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #Løftblikket

I 2020 var jeg opptatt av sladrespeilets funksjon. Tema for verdensdagen var da «Spør mer» og jeg undret meg over hvilken informasjon vi tok inn ved å se i sladrespeilet – uten så mange spørsmål i forkant. Det er noe med den kartleggingen og informasjonen som vi får utenfor oss selv som er så nyttig og fascinerende.

Tekst: Benedicte Frøystad Jonassen, fagansvarlig

Hva er linken til psykisk helse? Jo, den er overalt egentlig. For vi blir til i møte med den andre, som filosofen Martin Buber beskriver så godt. Vi må løfte blikket for å ta inn andre, for å bli speilet, og for å kunne speile andre. Når livet er tungt og skammen får ta plass, så er det utrolig vondt å løfte blikket. Orker jeg å ta inn det de andre sender? Orker andre å møte mitt slitne blikk? 

Å møte andre sin sårbarhet styrker oss. Vi ønsker å bety noe for andre. Vi trenger å bety noe for andre – det gir oss en verdi.  

Sladrespeilet utenfor kontorvinduet falt ned i et vindkast. Oppkjørselen fra garasjeanlegget ble da brått uoversiktlig. På kveldstid kom det raskt til arbeidere som fikk satt opp et nytt sladrespeil. Det hadde ingen funksjon liggende på bakken. Og det var en haste sak.  

Livet er tøft, livet sivinger, det kan komme noen heftig vindkast. Hva bli hastesaken for oss da? Gjemme oss? Holde avstand til andre til jeg har gjenvunnet stabiliteten? Det er nok mange som kan kjenne på at det er strategien en tyr til. Jeg tenker at verdensdagen setter fokus på noe viktig, for vi har blitt så sterke individuelt og skal håndtere det meste alene. Det gjør oss egentlig bare mer sårbare. For vi trenger hverandre, å være sterke sammen er så mye mer en å være sterk alene.  

Løft blikket med stolthet – vit at du betyr en forskjell – vi at fellesskapet trenger akkurat deg!