Blå Kors Chat-senter inngår samarbeid med Alarmtelefonen

Alarmtelefonens chat-tjeneste ble etablert i april i år og har som mål at barn som lever under vanskelige forhold lettere skal ta kontakt enn via telefon. Per 30. oktober har de mottatt rundt 7.000 chat-samtaler. Deres erfaringer så langt er at flere som ikke er i situasjoner som handler om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, også tar kontakt. I slike tilfeller går samarbeidet ut på å videreføre disse samtalene til SnakkOmPsyken.no, som driftes av Blå Kors Chat-senter. I motsatte tilfeller vil dem som kontakter SnakkOmPsyken.no angående overgrep eller omsorgssvikt, oppfordres til å kontakte Alarmtelefonen.

Blå Kors Chat-senter har flere års erfaring fra chat-samtaler med barn og unge gjennom tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Årlig har Blå Kors rundt 10.000 chat-samtaler med ungdom som opplever vanskelige tanker og følelser.

– Det viktigste med dette samarbeidet er at de unge i enda større grad møter en trygg voksen som er spesialist på situasjonen de står i, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder i Blå Kors Chat-senter.

Margrethe Østerhus, leder for Alarmtelefonens Chat-tjeneste, understreker at samarbeidet vil øke både tilgjengeligheten og begge parter vil kunne gi bedre hjelp til de unge.

– Vi ønsker å gi best mulig hjelp til alle som kontakter oss, og nå kan vi tilpasse hjelpen til både de mest alvorlige situasjonene om vold og overgrep, og dem som trenger noen trygge voksne å snakke med, utdyper Østerhus.

Om Alarmtelefonen
Alarmtelefonen er en gratis rådgivningstjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen besvarer henvendelser på telefon, e-post og sms.

Fra 7. april i år ble det etablert døgnåpen chat-tjeneste i regi av Alarmtelefonen. Chat-tjeneste skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Tjenesten driftes av Barnevernsvakten i Kristiansand kommune og finansieres av Barne- og familiedepartementet.

Om Blå Kors Chat-senter
Blå Kors Chat-senter er tett på det som rører seg av vanskelige tanker og følelser hos barn og unge i Norge gjennom våre to nasjonale chat-tjenester: SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no.

Alle chat-verter er fagpersoner som har minimum treårig høgskoleutdanning, og erfaring fra samtaler med barn og unge. SnakkOmMobbing.no ble etablert i 2015, og i 2019 styrket Blå Kors tilbudet ytterligere med tjenesten SnakkOmPsyken.no, som tar imot chat-samtaler for alt innen psykisk helse. Alle henvendelser er 100% anonyme.

Kontaktpersoner:
Margrethe Østerhus
Avdelingsleder, Alarmtelefonens chat-tjeneste
E-post: [email protected]
Mob: 958 26 368

Anette Gausdal
Virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter
E-post: [email protected]
Mob: 917 01 981