Økning i antall alvorlige samtaler

Samtaler som omhandler psykisk helse, selvmordstanker og spiseforstyrrelser har en markant økning og kan ses i sammenheng med pandemien. Se hva virksomhetsleder Anette Gausdal skriver om det her: 

Flere alvorlige samtaler i 2021 

Noe av det mest fremtredende i 2021 er at samtaler om psykisk helse har økt til 54%, fra 38% i 2020. Vi har også en økning av henvendelser blant de over 20 år. Dessverre er det færre gutter som kontakter oss enn året før. Dette er noe vi vil forsøke å ha fokus på i 2022. Vi vet at gutter snakker sjeldnere om psykisk helse, men troner øverst på statistikken for selvmord.   

”Jeg sliter med alt for mye. Og jeg har bare negative tanker om meg selv. Og har planer om å ta livet mitt.” 

Det har blitt flere av de alvorligste samtalene, selvmordssamtalene økte fra 10 til 14% i 2021. Innen denne tematikken har de samtalene som handler om planer eller forsøk på selvmord, økt fra 44 til 57%. Spiseforstyrrelser har økt fra 29 til 48% i 2021. Flere forteller også om seksuelle overgrep, der de fleste har blitt begått av en voksen. Samtaler om mobbing og krenkelser har økt, flere snakker om vanskelige relasjoner i sitt nærmiljø, og samtaler om press har økt. Mange flere forteller også om behandling de er i eller har hatt, her ser vi en økning fra 7 til 11%. Flere uttrykker at de lever i en vanskelig livssituasjon – hele 71% omhandler dette. En annen tendens er at flere snakket med jevnaldrende enn året før, og færre med voksne. Flere forteller at de snakker med helsepersonell enn med sine egne foreldre.

”Jeg har mange prøver og innleveringer, jeg bryr meg mye om karakterer, men det er så mye å gjøre at jeg har mistet motivasjonen så jeg gjør ingenting, jeg spiser så vidt, og får ikke sove om natten, har mareritt annenhver dag ca.” 

At det er en forverring av alvorlighetsgraden i samtalene, kan lett forklares med de konsekvensene vi ser etter pandemien. Her må vi holde to tanker i hodet på en gang. Vi må ta på alvor de psykiske vanskene pandemien har ført til for de unge! Dette må utredes, tiltak bør settes inn. Samtidig er det også viktig å normalisere vanskelige livssituasjoner. Livet går i faser, og noen perioder er tøffere enn andre. Dette gjelder for alle mennesker, og noen ganger er det riktig å innse at vi kan lære mye av det som har vært vanskelig. Vi kan bli klokere, utvide bilde av livet, få økt empati og større forståelse for oss selv og andre.   

Det er en av våre viktige oppgaver på chat, både å anerkjenne den unge, og ta deres vansker, opplevelser og følelser på alvor. Og samtidig normalisere at det er helt vanlig å ha det tøft i perioder av livet, men at det alltid finnes håp om at det vil gå bedre etter hvert. 

Blå Kors SnakkOmPsyken.no er glade for å kunne tilby ungdom gode samtaler på lavterskelnivå, med dyktige fagfolk. I 2021 fikk vi 12 293 henvendelser, og vi tror det er viktigere enn noen gang å være lett tilgjengelig for ungdom som trenger trygge voksne.  

Legg igjen en kommentar