Vårt mål er at alle som tar kontakt får god hjelp av oss. Vi lagrer samtalene for å lære av dem, og bli stadig bedre til å hjelpe. Vi lagrer bare samtaler som ikke kan spores tilbake til noen. 

Vi vet at anonymitet er kjempeviktig for de som tar kontakt med oss. Derfor har vi gjort det helt umulig å finne ut hvem vi chatter med. Vi får eksempelvis ikke tilgang til IP-adresse, og vet heller ikke noe annet om de som har tatt kontakt. Men noen velger selv å skrive navn, adresse, eller andre personopplysninger i samtalene, slik at de ikke lenger er anonyme. Da sletter vi samtalen så fort som mulig, og har egne rutiner for dette. 

Chat-samtalene lagres trygt hos leverandøren av chat-programmet. Vi følger opp leverandøren jevnlig, for å være sikker på at de er nøye på sikkerheten. 

Noen samtaler brukes til forskning, men bare hvis det er umulig å vite hvem vi chattet med.