Vi anbefaler

Om vi har stengt, og du har behov for å snakke med en trygg voksen, kan du sjekke ut https://www.ung.no/chat . Der står det liste over ulike chat-tjenester, hva slags temaer du kan snakke om, og når de har åpent. 

Vi anbefaler blant annet disse anonyme hjelpe-chattene: 

www.alarmtelefonen.no (Barneverntjenestens hjelpe-chat og telefon) 

www.sidetmedord.no (Mental helse) 

www.soschat.no (Kirkens SOS) 

www.korspåhalsen.no (Røde Kors) 

Er det kritisk eller akutt, med fare for liv og helse? Ring nødnummer 113, eller legevakt tlf: 116117 

Vi anbefaler også (ikke anonyme hjelpe-tjenester): 

https://www.blakors.no/kompasset/ (For ungdom mellom 14-35 år, som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser etter oppvekst med rus). 

https://www.blakors.no/tema/alkohol-og-rusbehandling/ Oversikt over hjelpetilbud til deg som er rusavhengig.