Hvem bruker chatten?

Chatten er for alle unge som trenger en trygg voksen å snakke med. 

SnakkOmPsyken.no er for alle barn og unge mellom 9-19 år, men om du er litt eldre eller litt yngre, blir du ikke avvist om du har behov for en prat. Det er både gutter og jenter som tar kontakt, og de kommer fra mange forskjellige steder i Norge. Temaene vi får, handler om mye forskjellig. Det kan være om vanskelige tanker og følelser hos seg selv, eller vanskelige forhold med venner eller familie. Noen ønsker å snakke om utfordringer med skole, jobb eller annet. Eller det kan handle om at noen en kjenner har det vanskelig.