Blå Kors Chat-senter inngår samarbeid med Alarmtelefonen

Samarbeid mellom Blå Kors Chat-senter og Alarmtelefonen

Alarmtelefonens chat-tjeneste ble etablert i april i år og har som mål at barn som lever under vanskelige forhold lettere skal ta kontakt enn via telefon. Per 30. oktober har de mottatt rundt 7.000 chat-samtaler. Deres erfaringer så langt er at flere som ikke er i situasjoner som handler om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, også tar kontakt. I slike tilfeller går samarbeidet ut på å videreføre disse samtalene til SnakkOmPsyken.no, som driftes av Blå Kors Chat-senter. I motsatte tilfeller vil dem som kontakter SnakkOmPsyken.no angående overgrep eller omsorgssvikt, oppfordres til å kontakte Alarmtelefonen.

Les mer

Årsrapport SnakkOmPsyken.no 2019

Årsrapport SnakkOmPsyken.no 2019

Blå Kors’ arbeid for barn og unge, har et viktig forebyggende perspektiv. Vår visjon er at vi med hjerte, kunnskap og kraft skal skape muligheter for mestring og mening. Hvis vi kan hjelpe de unge tidlig med de utfordringene de strever med, er mye vunnet! Vi tror at trygge voksne som møter ungdom- mer uansett … Les mer