Aktuelle saker og fagstoff

Når vi chatter med tusenvis av ungdom hvert år er vi opptatt av å la deres stemme bli hørt. Selv om alle våre chat-samtaler er anonyme, driver vi både forskning og fagutvikling på temaene som dukker opp.

Aktuelle saker

Gå nærmere!

Gå nærmere!

Null-visjon om selvmord – gir det mening? Vi har fått en ny null-visjon i Norge. På samme vis so…

Sladrespeilet 2 

Sladrespeilet 2 

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #Løftblikket I 2020 var jeg opptatt av sladrespeilets funk…

Her kommer sommeren …

Her kommer sommeren …

Siste skole dag er kommet – skoleferien er her. Vi skal ut av en vinter og vår med…

Fagartikler

Chat-samtaler om selvmord

Chat-samtaler om selvmord

En veileder for deg som har samtaler med unge om selvmordstematikk på chat. Veilederen gir grunnlag…

Ungdommen – heltene i 2020

9224 tok kontakt med SnakkOmPsyken.no i 2020: «Jeg vil bare dø. Jeg tror ikke at noen ville brydd …