Fagstoff og ressurser

Kan det se omtrent ut slik som dette: https://www.116111.no/informasjonsmateriell 

Her legger vi inn tekster, rapporter, statistikk.  

Opplegg som skoler og ungdomsslag kan bestille.  

  • Link til andre ting fra Blå kors som kan bestilles som plakater og info kort til SOM 
  • Link til web-shop?  
  • Link til samtalekort fra Blå Kors