Aktuelle saker og fagstoff

Når vi chatter med tusenvis av ungdom hvert år er vi opptatt av å la deres stemme bli hørt. Selv om alle våre chat-samtaler er anonyme, driver vi både forskning og fagutvikling på temaene som dukker opp.

Aktuelle saker

«Please mind the gap»

«Please mind the gap»

På Blå Kors SnakkOmPsyken.no møter vi barn og ungdom som står i vanskelige livssituasjoner. De s…

Gå nærmere!

Gå nærmere!

Null-visjon om selvmord – gir det mening? Vi har fått en ny null-visjon i Norge. På samme vis so…

Sladrespeilet 2 

Sladrespeilet 2 

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #Løftblikket I 2020 var jeg opptatt av sladrespeilets funk…

Fagartikler

Chat-samtaler om selvmord

Chat-samtaler om selvmord

En veileder for deg som har samtaler med unge om selvmordstematikk på chat. Veilederen gir grunnlag…

Ungdommen – heltene i 2020

9224 tok kontakt med SnakkOmPsyken.no i 2020: «Jeg vil bare dø. Jeg tror ikke at noen ville brydd …